TV Kast Op Maat

Disclaimer

TVkastopmaat.nl wijst ten aanzien van de website www.tvkastopmaat.nl. op het volgende: De website www.tvkastopmaat.nl en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van tvkastopmaat.nl. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van tvkastopmaat.nl. De op deze website getoonde informatie wordt door tvkastopmaat.nl met constante zorg en aandacht samengesteld. Toch is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op www.tvkastopmaat.nl. wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. TVkastopmaat.nl behoudt zich het recht voor om eventuele (prijs)wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. TVkastopmaat.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.